Lawatan Sambil Belajar ke Perpustakaan Hamzah Sendut 1, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang

Lawatan Sambil Belajar ke Perpustakaan Hamzah Sendut 1, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang

Program Lawatan Sambil Belajar ke Perpustakaan Hamzah Sendut 1 ini merupakan satu aktiviti yang bertujuan untuk memberi pendedahan kepada murid-murid tentang ilmu sains perpustakaan di USM.

Aktiviti ini melibatkan 40 orang murid Tahun 3,4,5  dan disertai oleh 4 orang guru pengiring. Dengan adanya program seperti ini ia dapat menyediakan pendekatan proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih fleksibel, menarik, berfokus dan bersesuaian dengan keupayaan serta kebolehan murid,.

Selain itu, lawatan sambil belajar ini juga selaras dengan Kementerian Pendidikan Malaysia yang mahukan setiap murid menghadiri aktiviti luar bilik darjah yang sesuai untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan berkaitan ilmu sejarah dan sains perpustakaan.

MATLAMAT

Matlamat program ini adalah untuk melahirkan generasi murid yang cemerlang, beriman, berakhlak mulia dan berketerampilan selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara ke arah menjayakan Wawasan 2020.

OBJEKTIF

  • Mendedahkan murid-murid pemahaman dan pengetahuan berkaitan ilmu sejarah dan sains perpustakaan.
  • Menimba pengetahuan  ilmu sains perpustakaan.
  • Menyediakan diri murid peluang untuk mendapat pengalaman pembelajaran di luar bilik darjah dan menjadikan pembelajaran dan pengalaman yang lebih bermakna dan menarik.
  • Memperkembangkan kemahiran bahasa untuk berkomunikasi, berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat.
  • Membentuk tingkah laku dan sikap murid untuk lebih berdaya saing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *