Kurikulum

Kunci kepada kecemerlangan akademik ialah P&P berkesan. Kurikulum menjadi tumpuan utama dan matlamat terakhir (end product) setiap aktiviti dan program sekolah. SKT Kurikulum bagi mencapai kecemerlangan akademik sekolah adalah seperti berikut :-

 

  • 100% murid Celik Huruf BM dan BI, Celik Angka dan Celik Sains.
  • LINUS,PROTIM dan Pemulihan dilaksanakan pada tahap terbaik.
  • Melaksanakan dan membuat penambahbaikan bagi program-program sokongan dalam P&P bagi matapelajaran teras.
  • Meningkatkan pencapaian setiap subjek dan seterusnya peratus kelulusan UPSR 2016.
  • Memastikan sasaran PKSR tercapai berpandukan TOV, OTI dan ETRSains dan Matematik Tahun 2 dan Tahun 5 diberi penekanan.
  • Memantapkan program NILAM dan Rakan Pembaca.
  • Mengaplikasikan ICT dalam P&P secara berkesan dan lebih terancang.
  • Efisyen dalam pemantauan dan pengurusan kurikulum.