Fasiliti

Fasiliti yang disediakan oleh pihak sekolah adalah untuk kegunaan para pelajar agar mereka dapat merasai suasana pembelajaran yang lebih efektif dan kondusif. Fasiliti yang ini juga adalah bertujuan mendidik para pelajar agar dapat mengunakan semaksima maklumat untuk menjadikan mereka pelajar yang lebih cemerlang dan berdedikasi.

Bilik Pendidikan Khas
Bilik Pendidikan Khas
Bilik Pemulihan Khas
Bilik Pemulihan Khas
Bilik Guru
Bilik Guru
Bengkel Rekabentuk & Teknologi3
Bengkel Rekabentuk & Teknologi3
Makmal Sains
Makmal Sains
Bilik Kokurikulum
Bilik Kokurikulum
Bilik Seni
Bilik Seni
Makmal Komputer
Makmal Komputer
Tandas Sekolah
Tandas Sekolah
Tandas Sekolah
Tandas Sekolah
Bilik BOSS
Bilik BOSS
Bilik Muzik
Bilik Muzik
Bilik Disiplin
Bilik Disiplin
Bilik Kaunseling
Bilik Kaunseling
Surau
Surau
Bilik J-QAF
Bilik J-QAF
Taman Surau Sekolah
Taman Surau Sekolah
Pusat Sumber Sekolah
Pusat Sumber Sekolah
Bilik Tayangan
Bilik Tayangan
Bilik SAL (Self Access Learning1)
Bilik SAL (Self Access Learning1)
Bilik RESOS (Alat Bantu Mengajar)
Bilik RESOS (Alat Bantu Mengajar)
Teratak PPM1
Teratak PPM1
Teratak PPM2
Teratak PPM2
Teratak PPM3
Teratak PPM3
Sudut Pameran Bertema1
Sudut Pameran Bertema1
Sudut Pameran Bertema2
Sudut Pameran Bertema2
Sudut Pameran Bertema3
Sudut Pameran Bertema3
Teratak Asean1
Teratak Asean1
Teratak Asean2
Teratak Asean2
Teratak Asean3
Teratak Asean3